دانلود نرم افزار و بازی های مختلف با لینک مستقیم

راهنمایی و آموزش کامل God Father IIنکته :

در این راهنمایی آموزش و کارایی ها مهم بازی گذاشته شده است بعضی از آموزش ها درون راهنمایی هستند بیشتر به مراحل بازی ربط دارند!

1- در این راهنمایی از داستان بازی لو داده نشده!!

2- این راهنمایی به صورت PDF بوده و برای دیدن آن باید از نرم افزار Adobe Reader استفاده کنید .
 
4- آموزش کامل بازی هم در راهنمایی گنجانده شده است .
5- اگر بازی را تمام کرده اید داشتن چنین راهنمایی به زبان فارسی برای شما لذت بخش خواهد بود .
پسورد : www.sims47.sub.ir